Last Fling Till Spring
Westpoint
Nebraska
September, 16
2018